ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • ระบบค่าใช้จ่ายต่างประเทศ(เบื้องต้น) ( หมดช่วงเวลาจัดทำ)
  • ระบบทบทวนผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ( หมดช่วงเวลาจัดทำ)
  • ระบบประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ( หมดช่วงเวลาจัดทำ)
  • ระบบจัดทำคำของบประมาณและรายละเอียดวงเงินงบประมาณ
  • - ขั้นจัดทำวงเงินคำขอ ( หมดช่วงเวลาจัดทำ)
  • - ขั้นจัดทำวงเงินตามร่าง พรบ.
  • - ขั้นจัดทำวงเงินตาม พรบ.